ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

Заповед №1232/21.20.2019г. за приемане на заявки за оказавне на помощ при придвижване на избиратели с физически увреждания на опорно -двигателния апарат и зрителни увреждания при произвеждане на избори на 27.10.2019г.

 16.10.2019г.Списък на заличените лица от избирателните списъци  за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

Избирателен списък част - II за гласуване в изборите за общински съветници и кметове 

09.08.2019г. Покана за консултации за състава на Общинска избирателна комисиа -Ябланица

09.10.2019г. Примерен образец за предложение за състав на ОИК Ябланица.

23.08.2019г. Списък на кметствата в който ще се произведат избори за кметове на кметства 

04.09.2019г. Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Ябланица за произвеждане на избори за общински съветници и кматове на 27 октомври 2019г.

09.09.2019г. Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните  списъци

11.09.2019г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019Г.

12.09.2019г. Покана за провеждане на консултаци за съставяне на секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.209г.

16.09.2019г. Съобщение по отношение справки и корекции по избирателните списъци

Приложение №7. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

Приложение №9. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки

Приложение №10. Заявление за вписване на пропуснати избиратели в изб_списък

Приложение №11. Заявление изкл. от списъка на заличените лица преди изборния ден

Приложение №12. Заявление за изкл. от списък заличени (чл.40, ал.1)

Приложение №13. Заявление за изключване от списъка

Приложение №17. Заявление за гласуване с ПИК (чл.37)

 Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.Районна Прокуратура Тетевен осигурява дежурство в деня на размисъл/26.10.2019г./ и деня на изборите 27.10.2019г./Сигнали за деяния срещу политическите права на гражданите могат да бъдат заявявани лично в Прокуратурата, както и на телефони :0678/52429 и 0678/55017,факс 0678/53304 и e-mail: [email protected]