ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: kmet_yablanitsa@mail.bg

Декларации по чл.35, ал.1, т.1  от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на общински съветници

...

Декларации по чл.35, ал.1, т.1, от ЗПКОНПИ на кмет на община и кметове на кметства

...

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на кметове на кметства

...

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси