ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: kmet_yablanitsa@mail.bg

 

7 Ноември - Европейски ден на радон 2019 г.

Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон

Обява за вакантни длъжности за военна служба

Заповед №1241/23.10.19г., във връзка с режим на водоподаването на питейна вода за с.Голяма Брестница-за повече информация тук........

ОБЯВА -ОХ-582-ВВС 

ОБЯВА -655-Национална гвардейска част

31.07.2019г. - Заповед на Областен управител на област Ловеч относно мерки за предотвратяване възможностите от възникване на огнище на Африканска чума по свинете

Информация за заболяването Африканска чума по свинете може да намерите тук...

и на адрес: http://bfsa.bg/bg/Page/ASF/index/AS

Районен съд - Луковит обявява конкурс за заемане на длъжността: "Системен администратор" - повече информация тук......

31.05.2019г. - Обява: Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.67, чл.68 и чл.68а от Закона за съдебната власт, чл.8 от наредба №7/28.09.17г. за съдебни заседатели, обявява процедура за посбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр.Тетевен за Мандат 2020 -2023 година - за повече информация тук...

Обява - Военнно окръжие II степен

Свободни работни местна в "Грамер "АД с.Трудовец повече информация по длъжности  тук Началник Склад , складов работник.   Фрезист.  Шивачки.

 27.05.2019 г. Кмета на общината инж. Иван Цаков подписа на 27.05.2019 г. с Държавен фонд „Земеделие“ договор  за "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Ябланица" за сумата от 683 285,61 лв. без ДДС. Инвестицията ще бъде реализирана в гр. Ябланица и с. Златна Панега по предварително одобрено проектно предложение.

    ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!      Службата по геодезия, картография и кадастър - Ловеч на основоние чл. 46, ал.1 и 2 от ЗКИР СЪОБЩАВА, ЧЕ СА ПРИЕТИ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА С. БАТУЛЦИ, С. БРЕСТНИЦА, С. ГОЛЯМА БРЕСТНИЦА, С. ДОБРЕВЦИ, С. ДЪБРАВАТА, С. ЗЛАТАНА ПАНЕГА И С. МАЛЪК ИЗВОР, ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА, КОИТО СА ИЗЛОЖЕНИ В СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. ЛОВЕЧ, БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №3, ЕТ. ІV, В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА И В ОФИСИТЕ НА СЛУЖБАТА В ОБЩИНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА ЛОВЕШКА ОБЛАСТ. В 30 ДНЕВЕН СРОК ОТ ОБНАРОДВАНЕТО В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК", БР. 35/30.04.2019 Г. ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ПИСМЕННИ ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ТЯХ ПРЕД СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАДСТЪР  - ГР. ЛОВЕЧ.

МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ И КАИС ПОРТАЛА: https://kais.cadastre.bg ГРАФИК ЗА ПОСЕЩЕНИЯ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Обява за вакантни длъжности в 68-ма бригада "Специални сили"

Обява за приемане на служба в доброволния резерв за лица, изпълнявали военна служба

Обява за вакантни длъжности за приемане на военна служба

Обява военна служба

Информация по чл.21 от Регламент /ЕС/ 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент /ЕС/ №1024/2012 г-

Годишен отчет за 2018 година за изпълнението на програмата за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ 

 Правила за пожарна безопасност през есенно-зимния отоплителен сезон

23.10.2018г. Във връзка с одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Ябланица, община Ябланица, област Ловеч със Заповед № РД-18-1612 от 17.09.2018 г., уведомяваме, че същата е обнародвана в "Държавен вестник" брой 87 от 19.10.2018 г. Съгласно параграф 4, ал.4 от ПЗР на ЗКИР дейностите на общинска администрация по поддържане на кадастралните планове и по издаване на скици от тях за съответната територия се прекратяват. След тази дата  справки, услуги и издаване на скици за землището на гр. Ябланица се извършват от Службата по геодезия, картография и кадастър.

Обява военно окръжие ОХ - 787/21.0918 г.

Обява военна служба повече информация тук....

Обява ОХ 731 повече информация тук......

Обява военно окръжие ОХ 697 повече информация тук....

Обява военно окръжие II степен, повече информация тук.....

Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба, повече информация тук......

Във връзка със Седмица на пожарната безопасност 10-16.09.2018г., РСПБЗН - Ябланица организира разяснителна кампания за желаещите да станат доброволци. За повече информация ТУК.

 Обява военна служба

Обява военна служба

 Нови мерки срещу шума на обществени места повече информация тук........

Конкурс за приемане на военна служба - повече информация тук ......

Правила за пожарна безопастност  повече информация тук.....

30.03.18г.Обява за курс по начална военна подготовка на български граждани

30.03.18г. Обява военна служба

19.02.2018г.Дирекция "Бюро по труда"-Тетевен стартира набиране на заявки от работодатели за участие в Проект "Работа" повече информация тук....

 22.01.2018г.Важно! Приети са кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ябланица ,приемат се писменни искания и възражения по тях  -повече информация тук

22.01.2018г.Важно! График на дните в който в община Ябланица ще има представител на Службата по геодезия , картография и кадастър -Ловеч във връзка с приетата кадастрална карта на гр.Ябланица -повече информация тук

Обява:246 вакантни длъжности за войници в сухопътните войски........

Съобщение, във връзка с предоставяне на услугите: личен асистент, социален асистент и домашен помощник в община Ябланица

  Обява военна служба 

Дирекция "Бюро по труда" - гр. Тетевен обявява процедура за подбор на кандидати по Програма "Старт на кариерата"...

11.09.2017г. На заинтересованите лица се предоставя 30 - дневен срок, считан от 11.09.17 до 10.10.17г. за предложения и становища по настоящия проект за доклад за резултатите от Междинната оценка на Общинския план за развитие 2014 - 2020г. на община Ябланица за периода 2014 - 2016г.

Дирекция "Бюро по труда" - гр.Тетевен провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица повече информация тук....

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност 2017година.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност.

ОБЯВА - Военно окръжие гр.Ловеч.

31.07.2017 г. Обявление - Министерство на регионалното развитие и благоустройството за повече информация тук........

За вас работодатели -Дирекция "Бюро по труда" - Тетевен провежда процедура за кандидатстване на работодатели за преференции па насърчителни мерки за заетост на безработни лица повече информация тук.......

На 17.06.2017 г., пещера „Съева дупка” с. Брестница бе част от ХХI Австрийски музикални седмици в България. Мотото на тазгодишното издание е „Вълшебни места – омайваща музика“ и се провежда под патронажа на Н. Пр. Роланд Хаузер - посланик на Република Австрия в България.

От 2006 г. фестивалът е наречен Австрийски музикални седмици и е най-големият културен проект, организиран от Австрийското посолство, а Ансамбълът „Виенски челисти 5+1“ е създаден през 2008 г. по идея на Герхард Кауфман и е в състав от петима мъже - Герхард Кауфман, Флориан Егнер, Франц Ортнер, Милан Каранович, Себастиан Бру и една дама - Йоана Захрин.

От там идва и името на Ансамбъла.

През тази година се състояха четири концерта в градовете: Пловдив - Античния стадион, Велико Търново – хълма Трапезица, Бургас – остров Света Анастасия и заключителния концерт – пещера „Съева дупка” с. Брестница, общ. Ябланица.

По покана на посланика на Република Австрия, кметът на Община Ябланица - инж. Иван Цаков и инж. Иван Георгиев - общински съветник в Общински съвет - Ябланица бяха официални гости на събитието. Гости бяха и Н. Пр. Денис Кнобел - посланик на Конфедерация Швейцария, представители на посолството на Република Бразилия, д-р Мадлена Бояджиева - кмет на Община Тетевен, представители на Българо-швейцарската търговска камара и други лица. След края на концерта инж. Иван Цаков поднесе на Н. Пр. Роланд Хаузер кошница с традиционните халва и локум - местно производство, с което общината ни се слави, и отправи покана към Н. Пр. Роланд Хаузер - посланик на Република Австрия в България за организиране и провеждане на други подобни събития на територията на община Ябланица.

Разгледайте останалите снимки в галерията.


 15.06.2017г.Стартира прием на заявленията за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014 -2020

12.06.2017г.Благодарствено писмо по повод организацията по провеждане  Велорали Ябланица -2017

Обява военна служба

Обява - военна слжба

02.05.2017Г.Покана за провеждане на общо събрание на СД "МИГ-ЯБЛАНИЦА -ПРАВЕЦ" НА 07.06.2017Г.

Информация по Проект "Независим живот в община Ябланица"

Съобщение на вниманието на всички собственици на недвижиме имоти 

 График за извършване на геодезически заснемания тук...

10.03.2017г.В раздел обявления са публикувани; проект за Наредба за водене на регистър на общинските детски градини в община Ябланица и проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на община Ябланица, срокът за предложения и становища по 2 те наредби е от 10.03.2017г до 10.04.2017г.

ОБЯВА - 30 вакантни длъжности за приемане на военна служба във 68 бригада "Специални сили" - Пловдив.

 

 Приложение към проекта за бюджет  2017 година за публично обсъждане

  Призив към гражданите на Община Ябланица за активното им участие в поддържането на чистотата и приветливия вид на населеното място, в което живеем.

 Справка на основание чл.26, ал.5.от Закона за нормативните актове. Правилник

Справка на основание чл.26,ал.5, от Закона за нормативните актове- Наредба

Съобщение - Проект  "Независим живот в Община Ябланица

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! Агенция по геодезия, картография и кадастър Община Ябланица

Съобщение - Агенция по геодезия, картография и кадастър на вниманието на всички собственици на недвижими имоти: - с.Батулци, с.Брестница, с.Добревци, с.Г.Брестница, с.Дъбравата, с.Зл.Панега, с.Малък извор и с.Орешене.......

Съобщение- Агенция по геодезия, картография и кадастър на вниманието на всички собственици на недвижими имоти в землището на гр.Ябланица...........

11.05.2016г.Покана за Начална конференция по проект "Независим живот в община Ябланица"на -16.05.2016г.-повече информация тук

 27.04.2016г. Списък на възрастните хора от община Ябланица които ще бъдат подпомогнати в рамките на кампанията "Великден за всеки"- "Дари празник за баба и дядо", инициирана от Омбудсмана на Република България госпожа Мая Манолова

 Обява за набиране на национални гвардейски части.

 Уведомление до всички жители на гр.Ябланица относно оптимизиране на количествата битови отпадъци за депониране.

Отдел "Местни данъци и такси" уведомява гражданите, че започна плащането на местните данъци и такси за битови отпадъци за 2016 година.Плащания могат да се извършват и по банков път или чрез касите на "ИЗИПЕЙ" в страната и от чужбина.

Справка за задълженията си може да направите на тел.06991/2126 вътрешен 121

Списък на свободни пасища, мери и ливади общинска собственост за отдаване под наем или аренда за стопанската 2016-2017год.

 Съобщение за провеждане на интервю и списък с допуснатите кандидати за обявени длъжности "Управител", "Социлен работник" и "Психолог" в Център за почасовао предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект "Независим живот в община Ябланица"

04.02.2016г.Конкурс за длъжности в "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общостта или домашна среда"

02.02-2016г.От 01.02.2016г. в община Ябланица стартира проект "BG05M9OP001-2.002-0149-C001 "Независим живот в община Ябланица" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

02.02.2016г..Информация за подаване на документи за включване в проект BG05M9OP001-2.0149-C001"Независим живот в община Ябланица" по оперативна прогама  "Развитие на човешките ресурси"

02.02.2016г.Заявление за за ползване на услуга "Личен асистент"/"Социален асистент"/Домашен помощник" по проект "Независим живот в община Ябланица"

02.02.2016г.Заявление за кандидатстване за Личен асистент,Социален асистент и Домашен помощник по проект "Независим живот в община Ябланица"


 

 


Перлата на Предбалкана!

Със своето богато историческо наследство и географско положение България приканва с гостоприемството, с обичайте и фолклора, с духовността и щедростта на своя народ да я посетите.

И една малка част от нея, разположена в полите на Предбалкана, ще Ви разкаже за живота на траки, римляни и славяни.. За горди балканджии, които не се спрели пред трудностите на времето и са поставили основите на една успешно вървяща напред община - община Ябланица - Перлата на Предбалкана!

Не пропускайте да видите!

Природните забележителности намиращи се на територията на общината предлагат интересни преживявания и забавления през свободното време.. повече

Инвестиционен профил
на община Ябланица

Икономическия облик на община Ябланица през последните години започна да се променя, като визията за растеж и развитие на ръководството на общината извежда на преден план просперирането на общината и нейното устойчиво развитие, което може да се постигне чрез осигуряването на условия за динамичен икономически растеж, модернизиране на инфраструктурата, повишена трудова заетост и прилагане на съвременни технологии.

Местната власт счита, че устойчивото развитие на общината ще се осъществи на основата на ефективното използване на местните ресурси, запазвайки богатото културно, историческо и природно наследство, чрез осигуряване на съвременни услуги с високо качество и ефективност.. повече