ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: kmet_yablanitsa@mail.bg

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Име Декларация по чл.12
т.1 т.2 т.3 т.4
Валентин Йорданов Иванов   pdf    
Валя Георгиева Цакова   pdf    
Ваня Петкова Иванова   pdf pdf  
Величка Георгиева Минчева   pdf    
Венелина Нейкова Иванова   pdf    
Венцислав Лачев Ватков   pdf    
Галин Петров Георгиев                           кмет с. Златна Панега  pdf  pdf    
Дако  Нанев Илиев                        кмет с. Г. Брестница pdf  pdf    
Георги Николов Братанов                    кмет с. Батулци  pdf  pdf    
Иван Райков Цаков                                  кмет община Ябланица  pdf pdf    
Диана Василева Маринова   pdf    
Ивелин Съйков Йошев   pdf    
Илиана Найденова Нейкова   pdf    
Илонка Димитрова Йотова   pdf    
Йордан Любомиров Йорданов             кмет с. Добревци  pdf  pdf    
Катя  Лакова Вълчева                          кмет с. Орешене pdf pdf    
Милена Василева Генова   pdf    
Надежда Гаврилова Лалева   pdf    
Надежда Димитрова-Петрова   pdf    
Пенчо Райков Лалев                             кмет с. Брестница pdf  pdf    
Петко Василев Петков                        кмет с. Малък Извор  pdf pdf    
Светломира Йотова Драганова   pdf    
Стоян Александров Стойчев   pdf    
   
Цанко Якимов Марков   pdf    
Царевна Петрова Иванова   pdf    
Цветелина Цакова Петкова   pdf    
Цветомира Христова Петрова   pdf    
Цецка Иванова Цакова                        кметски наместник Дъбравата pdf pdf    
 Светла Маргаритова Симеонова    pdf