ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: kmet_yablanitsa@mail.bg

27.01.2017г.Хронограма избори Народни представители на 26.03.2017г.

01.02.2017г.Заповед за образуване на избирателни секции ,утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес за произвеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017г.

 08.02.2017г.Избирателeн списък (за публикуване ) за избори за народни представители на 26 март 2017г.-по чл.42 ,ал.1 от Изборен кодекс

08.02.2017г.Покана за провеждане на консултации за състав на СИК за произвеждане на избори за Народни представители на 26 март 2017г.

08.02.2017г.Формат за предложение състав на СИК

14.02.2017г.Съобщение относно справки и корекции по избирателните списъци

В срок до 11.03.2017г. избиратели с тайни увреждания който желаят да гласуват с подвижна изибрателна кутия, могат да подадат заявление по образец,пподписано саморъчно или чрез упълномощено лице,изпратено по пощата,факс или чрез електронно заявление на адрес grao.yablanitsa@gmail.com /приложение №14-НС/

В срок да 11.03.2017г. избиратели,чиито постоянен и настоящ адрес са в различини населини места,могат да подадат писмено заявление по образец /приложение №12-НС/  включително и чрез електронно заявление на адрес grao.yablanitsa@gmail.com за да бъдът вписани в избирателния списък по настоящ адрес.

18.02.2017г.Заповед №227 за определяне на места за поставяне на агитационни материали във връзка с избори за народни представители на 26.03.2017г.

27.02.2017г.Методически указания за СИК/отменени/

01.03.2017г.Методически указания за СИК

13.03.2017г.Съобщение за провеждане на обучение за съставите на СИК в община Ябланица във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 26.03.2017г.

15.03.2017г.Списък на заличените лица от избирателните списъци  за изборите за народни предтавители на 26.03.2017г.(чл.39,ал.1 от ИК)

20.03.2017г. СЪОБЩЕНИЕ:Във връзка с произвеждането на избори за народни представители Районна прокуратура -град Тетевен осигурява  дежурство в деня на размисъл и в деня на изборите .Сигнали за деяния срещу политическите права на гражданите могат да бъдат заявявани лично в Прокуратурата, както и на телефони :0678/52429  и 067855017, факс:0678/53304, mail:rpteteven@prb.bg