ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: kmet_yablanitsa@mail.bg

1. Постоянна комисия по „Бюджет и финанси, общинска собственост, оперативни програми и партньорски инициативи,  трудова заетост, търговия и услуги” в състав:

Председател на ПК – Иван Георгиев
Членове: Полина Йотова, Румен Петров, Румен Гаврилов, Симо Иванов

2. Постоянна комисия по „Териториално развитие, строителство, селско и горско стопанство, транспорт, опазване на околната среда” в състав:

Председател на ПК – Румен Петров
Членове:Валентина Николаева, Иван Георгиев,Милен Миленов,Румен Гаврилов.

3. Постоянна комисия по „Обществен ред, законност, АПОН, борба със спекулата и корупцията, безопасност на движението, молби и жалби на граждани” в състав:

Председател на ПК – Драгомир Марков
Членове: Любен Василев, Милен Миленов,  Николай Георгиев, Полина Йотова.

4. Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване, социални грижи, спорт и туризъм" в състав:

Председател на ПК – Наталия Борисова
Членове: Васил Илиев, Драгомир Марков, Мариян Александров, Николай Георгиев

5. Постоянна комисия "Конфликт на интереси и етика" в състав:

Председател на ПК – Николай Георгиев
Членове: Васил Илиев, Драгомир Марков, Любен Василев, Наталия Борисова