ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: kmet_yablanitsa@mail.bg

Структура и състав на Общинския съвет мандат 2015-2019

Председател на ОбС:

Румен Гаврилов Рашков - Коалиция “Заедно за община Ябланица”

Заместник-председател на ОбС: 

 Румен Лазаров Петров - Коалиция “Заедно за община Ябланица”

Общински съветници:

 

 1. Васил Райков Илиев - Коалиция Обединени либерали "С грижа за Ябланица"
 2. Валентина Николаева Цанова – ПП ГЕРБ;
 3. Драгомир Якимов Марков – Коалиция „Заедно за община Ябланица”;
 4. Иван Петков Георгиев - Коалиция "Заедно за община Ябланица";
 5. Любен Илиев Василев  - Коалиция Обединени либерали "С грижа за  Ябланица"
 6. Мариян Александров Иванов - Коалиция "Заедно за община Ябланица"
 7. Милен Асенов Миленов  - Коалиция Обединени либерали "С грижа за  Ябланица"
 8. Наталия Борисова Вътева - Коалиция "Заедно за община Ябланица"
 9. Николай Якимов Георгиев – Коалиция "Заедно за община Ябланица";
 10. Полина Николаева Йотова  Коалиция Обединении либерали "С грижа за Ябланица"
 11. Симо Петров Иванов  - ПП ГЕРБ
 12. Румен Гаврилов Рашков   - Коалиция "Заедно за община Ябланица"
 13. Румен Лазаров Петров   - Коалиция "Заедно за община Ябланица"