ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: kmet_yablanitsa@mail.bg

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр. Ябланица

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, находящи се в с. Голяма Брестница

От 26.06.2019 г. до 09.07.2019 г. се приемат заявления за позиция № 47 - ПИ № 190033.

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, находящи се в с. Брестница

От 26.06.2019 г. до 09.07.2019 г. се приемат заявления за позиции: № 10 - ПИ № 022057; № 16 - ПИ № 022116; № 17 - ПИ № 022118; № 18 - ПИ № 022119; № 19 - ПИ № 022113; № 20 - ПИ № 022137; № 23 - ПИ № 022183; № 31 - ПИ № 022234; № 33 - ПИ № 022243; № 34 - ПИ № 022245; № 37 - ПИ № 022254; № 42 - ПИ № 031070; № 45 - ПИ № 044003; № 50 - ПИ № 046100; № 51 - ПИ № 046102; № 54 - ПИ № 048052; № 55 - ПИ № 048053; № 56 - ПИ № 048064; № 60 - ПИ № 04809; № 62 - ПИ № 048103; № 65 - ПИ № 052005 и № 66 - ПИ № 052082.