ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: kmet_yablanitsa@mail.bg

  • 17.02.2017 Заповед № 156 / 15.02.2017г. във връзка с провеждане на Сирни Заговезни
  • 01.02.2017 Заповед № 98 / 27.01.2017г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Ябланица и утвърждаване на тяхната номерация адрес и обхват за произвеждане на Избори за народни представители на 26.03.2017г.
  • 27.01.2017 Заповед № 99 / 27.01.2017г. за определяне на местата за обявяване на изибрателните списъци при произвеждане на Избори за народни представители на 26.03.2017г.
  • 25.10.2016 Заповед № 1146 / 25.10.2016г. за определяне на границите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, както и честотата на сметоизвозване на територията на Община Ябланица за 2017г. при предлагане на услугите по събиране, извозване, обезвреждане и подържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места