ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: kmet_yablanitsa@mail.bg

  • 25.10.2016 Заповед № 1146 / 25.10.2016г. за определяне на границите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, както и честотата на сметоизвозване на територията на Община Ябланица за 2017г. при предлагане на услугите по събиране, извозване, обезвреждане и подържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места