ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: kmet_yablanitsa@mail.bg


23.05.2017 - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП - Община Ябланица
17.05.2017 - Зареждане на служебните автомобили на община Ябланица с гориво посредством безналично плащане с карти по обособени позиции:Обособена позиция 1 – Доставка на Бензин А95 Н, Обособена позиция 2 – Доставка на Дизелово гориво и Обособена позиция 3 – Доставка на Пропан-бутан
28.03.2017 - "Ремонт на общински пътища и улици в община Ябланица".
12.09.2016 - Пазарни консултации -Доставка и монтаж на оборудване за многофункционална зала в читалище "Борба" с.Орешене
11.07.2016 - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП - община Ябланица
21.06.2016 - Зареждане на служебните автомобили на община Ябланица с гориво посредством безналично плащане с карти по обособени позиции:Обособена позиция 1 – Доставка на Бензин А95 Н, Обособена позиция 2 – Доставка на Дизелово гориво и Обособена позиция 3 – Доставка на Пропан-бутан
31.05.2016 - Ремонт на улици "хан Крум" и ген.Столетов" в гр.Ябланица и общински път "мах.Нановица", общ.Ябланица