ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: kmet_yablanitsa@mail.bg


#10 08.11.2017 - Доставка чрез финансов лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Ябланица.
#9 05.09.2017 - №1.Зимно поддържане и снегопочистване на 57,00 км. общинска пътна мрежа и 103,01 км. улична пътна мрежа на територията на община Ябланица за зимен сезон 2017 - 2018 г.
#8 31.08.2017 - Събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на Община Ябланица.
#7 23.05.2017 - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП - Община Ябланица
#6 17.05.2017 - Зареждане на служебните автомобили на община Ябланица с гориво посредством безналично плащане с карти по обособени позиции:Обособена позиция 1 – Доставка на Бензин А95 Н, Обособена позиция 2 – Доставка на Дизелово гориво и Обособена позиция 3 – Доставка на Пропан-бутан
#5 28.03.2017 - "Ремонт на общински пътища и улици в община Ябланица".
#4 12.09.2016 - Пазарни консултации -Доставка и монтаж на оборудване за многофункционална зала в читалище "Борба" с.Орешене
#3 11.07.2016 - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП - община Ябланица
#2 21.06.2016 - Зареждане на служебните автомобили на община Ябланица с гориво посредством безналично плащане с карти по обособени позиции:Обособена позиция 1 – Доставка на Бензин А95 Н, Обособена позиция 2 – Доставка на Дизелово гориво и Обособена позиция 3 – Доставка на Пропан-бутан
#1 31.05.2016 - Ремонт на улици "хан Крум" и ген.Столетов" в гр.Ябланица и общински път "мах.Нановица", общ.Ябланица