ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: kmet_yablanitsa@mail.bg

На 28.04.2017 г. от 14:30 часа, в новата административна сграда на Община Ябланица ще се проведе информационен ден по проект "Внедряване на иновативно компютърно и мобилно приложение за маркетинг '"HONEST SURVEY"

На 25.04.17г. от 14.00 часа Общински съвет, ще проведе заседание при следния проект за дневен ред......

Информация по Проект "Независим живот в община Ябланица"

05.04.2017г.Покана за публично обсъждане на Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от ЕС за 2016г. на община Ябланица

20.03.17г. Съобщение по чл.32 от ДОПК

20.03.17г. Съобщение по чл.32 от ДОПК

Съобщение на вниманието на всички собственици на недвижиме имоти 

 График за извършване на геодезически заснемания тук...

10.03.2017г.В раздел обявления са публикувани; проект за Наредба за водене на регистър на общинските детски градини в община Ябланица и проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на община Ябланица, срокът за предложения и становища по 2 те наредби е от 10.03.2017г до 10.04.2017г.

 

 

 Покана за участие в "Трети фестивал и базар на народните обичаи итрадиции" на 12 и 13 май - заявка за участие тук........

Заповед №156/15.02.2017 г. на Кмета на Община Ябланица във връзка с провеждане на Сирни заговезни

ОБЯВА - 30 вакантни длъжности за приемане на военна служба във 68 бригада "Специални сили" - Пловдив.

ОБЯВА - 88 вакантни длъжности за приемане на военна служба във военни формирования.

ОБЯВА - Военно окръжие - Ловеч

05.01.2017г.Правила за безопасно поведение при усложнена зимна обстановка

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ И ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2017Г.НА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА

 Приложение към проекта за бюджет  2017година за публично обсъждане

  Призив към гражданите на Община Ябланица за активното им участие в поддържането на чистотата и приветливия вид на населеното място, в което живеем.

Съобщение за обучение за придобиване нова квалификация на 45 икономически неактивни младежи повече информация тук.....

Справка на основание чл.26, ал.5.от Закона за нормативните актове. Правилник

Справка на основание чл.26,ал.5, от Закона за нормативните актове- Наредба

Съобщение - Проект  "Независим живот в Община Ябланица

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! Агенция по геодезия, картография и кадастър Община Ябланица

Съобщение - Агенция по геодезия, картография и кадастър на вниманието на всички собственици на недвижими имоти: - с.Батулци, с.Брестница, с.Добревци, с.Г.Брестница, с.Дъбравата, с.Зл.Панега, с.Малък извор и с.Орешене.......

Съобщение- Агенция по геодезия, картография и кадастър на вниманието на всички собственици на недвижими имоти в землището на гр.Ябланица...........

Заповед № 1146/25.10.2016 г. на Кмета на Община Ябланица за определяне границите и вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ

20.09.2016г.Покана за провеждане на консултации за съставите на СИК при произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и националн референдум на 06.11.2016г.

Фирма "Вилнекс" ООД - гр.Луковит търси да назначи шивачки с опит.......

11.05.2016г.Покана за Начална конференция по проект "Независим живот в община Ябланица"на -16.05.2016г.-повече информация тук

 27.04.2016г. Списък на възрастните хора от община Ябланица които ще бъдат подпомогнати в рамките на кампанията "Великден за всеки"- "Дари празник за баба и дядо", инициирана от Омбудсмана на Република България госпожа Мая Манолова

 Обява за набиране на национални гвардейски части.

 Уведомление до всички жители на гр.Ябланица относно оптимизиране на количествата битови отпадъци за депониране.

Отдел "Местни данъци и такси" уведомява гражданите, че започна плащането на местните данъци и такси за битови отпадъци за 2016 година.Плащания могат да се извършват и по банков път или чрез касите на "ИЗИПЕЙ" в страната и от чужбина.

Справка за задълженията си може да направите на тел.06991/2126 вътрешен 121

Списък на свободни пасища, мери и ливади общинска собственост за отдаване под наем или аренда за стопанската 2016-2017год.

 Съобщение за провеждане на интервю и списък с допуснатите кандидати за обявени длъжности "Управител", "Социлен работник" и "Психолог" в Център за почасовао предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект "Независим живот в община Ябланица"

04.02.2016г.Конкурс за длъжности в "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общостта или домашна среда"

02.02-2016г.От 01.02.2016г. в община Ябланица стартира проект "BG05M9OP001-2.002-0149-C001 "Независим живот в община Ябланица" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

02.02.2016г..Информация за подаване на документи за включване в проект BG05M9OP001-2.0149-C001"Независим живот в община Ябланица" по оперативна прогама  "Развитие на човешките ресурси"

02.02.2016г.Заявление за за ползване на услуга "Личен асистент"/"Социален асистент"/Домашен помощник" по проект "Независим живот в община Ябланица"

02.02.2016г.Заявление за кандидатстване за Личен асистент,Социален асистент и Домашен помощник по проект "Независим живот в община Ябланица"


Заповед №1053/29.10.2015г. за определяне на границите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ

 04.03.2015г. Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182 /ДОПК/

 

 


Перлата на Предбалкана!

Със своето богато историческо наследство и географско положение България приканва с гостоприемството, с обичайте и фолклора, с духовността и щедростта на своя народ да я посетите.

И една малка част от нея, разположена в полите на Предбалкана, ще Ви разкаже за живота на траки, римляни и славяни.. За горди балканджии, които не се спрели пред трудностите на времето и са поставили основите на една успешно вървяща напред община - община Ябланица - Перлата на Предбалкана!

Не пропускайте да видите!

Природните забележителности намиращи се на територията на общината предлагат интересни преживявания и забавления през свободното време.. повече

Инвестиционен профил
на община Ябланица

Икономическия облик на община Ябланица през последните години започна да се променя, като визията за растеж и развитие на ръководството на общината извежда на преден план просперирането на общината и нейното устойчиво развитие, което може да се постигне чрез осигуряването на условия за динамичен икономически растеж, модернизиране на инфраструктурата, повишена трудова заетост и прилагане на съвременни технологии.

Местната власт счита, че устойчивото развитие на общината ще се осъществи на основата на ефективното използване на местните ресурси, запазвайки богатото културно, историческо и природно наследство, чрез осигуряване на съвременни услуги с високо качество и ефективност.. повече